ฟางข้าว

สำหรับเพาะเห็ดฟาง คลุมดินรักษาความชื้น

- ขายปลีก 50 บาท/ก้อน

- ขายส่ง 40 บาท/ก้อน (10 ก้อนขึ้นไป)

แบ่งก้อนละ 5 กิโลกรัม