ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ไม่มีกลิ่น พร้อมใช้งาน

- ขายปลีก 30 บาท/ถุง

- ขายส่ง 25 บาท/ถุง (20 ถุงขึ้นไป)

- ขายส่ง 20 บาท/ถุง (50 ถุงขึ้นไป)

บรรจุถุง 1 กิโลกรัม ขนาด 17*27 เซนติเมตร

- ช่วยปรับปรุงดิน และให้สารอาหารกับพืช

- ปุ๋ยเม็ดละลายช้า ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ยาวนาน

- อัตราการใช้ 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

- ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เลขที่ 40/2560 (กรมวิชาการเกษตร)

ปุ๋ยมูลไก่ผสมมูลวัว

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง ไม่มีกลิ่น พร้อมใช้งาน

- ขายปลีก 30 บาท/ถุง

- ขายส่ง 25 บาท/ถุง (20 ถุงขึ้นไป)

- ขายส่ง 20 บาท/ถุง (50 ถุงขึ้นไป)

บรรจุถุง 1 กิโลกรัม ขนาด 17*27 เซนติเมตร

- ช่วยปรับปรุงดิน และให้สารอาหารกับพืช

- ปุ๋ยผงละลายน้ำง่าย ทำให้พืชดูดซึมสารอาหารได้เร็วขึ้น

- อัตราการใช้ 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

- ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เลขที่ 112/2563 (กรมวิชาการเกษตร)