ขุยมะพร้าว

ผสมดินปลูก ขยายพันธุ์ไม้ ช่วยรักษาความชื้น

- ขายปลีก 30 บาท/ถุง

- ขายส่ง 28 บาท/ถุง (20 ถุงขึ้นไป)

- ขายส่ง 25 บาท/ถุง (50 ถุงขึ้นไป)

บรรจุถุง 1 กิโลกรัม ขนาด 40*66 เซนติเมตร