ฟาร์ม ข.ไข่

ฟาร์มไก่ เลี้ยงปล่อยธรรมชาติ

ไก่ไข่ ไก่บ้าน ไก่ต๊อก ไก่ญี่ปุ่น เป็ดมัลลาร์ด เป็ดเทศ

แพ็ค 10 ฟอง 45 บาท

ไข่ไก่อารมณ์ดี

*มีจำนวนจำกัด เฉพาะผู้มาเยี่ยมชมฟาร์ม

เที่ยวชม เรียนรู้ วิถีชีวิตแม่ไก่

ฟาร์ม ข.ไข่ เปิดต้อนรับน้องๆนักเรียนจากทุกสถาบัน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เรียนรู้การทำฟาร์มเลี้ยงไก่ และสัมผัสใกล้ชิตวิถีชีวิตแม่ไก่

กิจกรรมทัศนศึกษา

DAY CAMP 2022 - รร.อนุบาลมณียา

โครงงาน ไข่มหัศจรรย์

รร.อนุบาลธนามาศ

กิจกรรมทัศนศึกษา - รร.อนันตา

สัมผัสวิถีชีวิตแม่ไก่

Student Groups

เรียนรู้วิถีชีวิตแม่ไก่ พร้อมทำกิจกรรมบูรณาการตามแต่ละหลักสูตร

ค่าบริการ เริ่มต้น 50 บาท/คน

กิจกรรม
 • ถ่ายภาพร่วมกับแม่ไก่

 • ป้อนอาหารไก่

 • เก็บไข่ อุ้มไก่ ลูบไก่

 • ทำน้ำจุลินทรีย์จากไข่

 • ทำขนมไทยจากไข่

 • เก็บไข่กลับบ้าน

 • ทำอาหารเมนูลอยลำร่วมกัน

กิจกรรม เมนูลอยลำ
 • ปรุงอาหารในกระบอกไม้ไผ่

 • ฝึกทำร่วมกัน (ทุกขั้นตอนมี "ครูพี่นุ" คอยให้คำแนะนำ)

 • ตัดแต่งกระบอกไม้ไผ่

 • ก่อไฟ ด้วยแท่งจุดไฟ

 • เก็บวัตถุดิบปลอดสารพิษภายในสวน

 • ปรุงอาหาร หุงข้าว ในกระบอกไม้ไผ่

 • ทานอาหารร่วมกัน

ความรู้
 • เรียนรู้การเลี้ยงไก่ เป็ด นกกระทา (การจัดการพื้นที่ การจัดเตรียมอาหาร การป้องกันโรค)

 • เรียนรู้กระบวนการฟักไข่ และการอนุบาลลูกเจี๊ยบ

 • เรียนรู้การเกิดไข่แดง ไข่ขาว