ฟาร์ม ข.ไข่

ฟาร์มไก่ เลี้ยงปล่อยธรรมชาติ

ไก่ไข่ ไก่บ้าน ไก่สวยงาม เป็ดไทย เป็ดเทศ และนกกระทา

แพ็ค 10 ฟอง 45 บาท

ไข่ไก่อารมณ์ดี

*มีจำนวนจำกัด เฉพาะผู้มาเยี่ยมชมฟาร์ม

เที่ยวชม เรียนรู้ วิถีชีวิตแม่ไก่

ฟาร์ม ข.ไข่ เปิดต้อนรับน้องๆนักเรียนจากทุกสถาบัน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เรียนรู้การทำฟาร์มเลี้ยงไก่ สัมผัสใกล้ชิตวิถีชีวิตแม่ไก่

สัมผัสวิถีชีวิตแม่ไก่

Student Groups

เรียนรู้วิถีชีวิตแม่ไก่ พร้อมทำกิจกรรมบูรณาการตามแต่ละหลักสูตร

ค่าบริการ เริ่มต้น 30 บาท/คน

กิจกรรม
 • ถ่ายภาพร่วมกับแม่ไก่

 • ป้อนอาหารไก่

 • เก็บไข่ อุ้มไก่ ลูบไก่

 • ทำน้ำจุลินทรีย์จากไข่

 • ทำขนมไทย

ความรู้
 • เรียนรู้การเลี้ยงไก่ เป็ด นกกระทา (การจัดการพื้นที่ การจัดเตรียมอาหาร การป้องกันโรค)

 • เรียนรู้กระบวนการฟักไข่ และการอนุบาลลูกเจี๊ยบ

 • เรียนรู้การเกิดไข่แดง ไข่ขาว

Private

เรียนรู้การทำฟาร์มเลี้ยงไก่แบบปล่อยธรรมชาติ

ค่าบริการตามสะดวก

กิจกรรม
 • ถ่ายภาพร่วมกับแม่ไก่

 • ป้อนอาหารไก่

 • อุ้มไก่ ลูบไก่

 • เก็บไข่กลับบ้าน

ความรู้
 • เรียนรู้การเลี้ยงไก่ เป็ด นกกระทา (การจัดการพื้นที่ การจัดเตรียมอาหาร การป้องกันโรค)

 • เรียนรู้กระบวนการฟักไข่ และการอนุบาลลูกเจี๊ยบ

 • เรียนรู้มาตรฐานการเลี้ยงไก่อินทรีย์

Exclusive Private

เรียนรู้เชิงท่องเที่ยว พร้อมกิจกรรมครอบครัว ปรุงอาหารเมนูลอยลำ

ค่าบริการ 1,200 บาท/ครอบครัว (5ท่าน)

ความรู้
 • เรียนรู้การเลี้ยงไก่ เป็ด นกกระทา (การจัดการพื้นที่ การจัดเตรียมอาหาร การป้องกันโรค)

 • เรียนรู้กระบวนการฟักไข่ และการอนุบาลลูกเจี๊ยบ

 • เรียนรู้มาตรฐานการเลี้ยงไก่อินทรีย์

กิจกรรม
 • ถ่ายภาพร่วมกับแม่ไก่

 • ป้อนอาหารไก่ อุ้มไก่ ลูบไก่

 • ทำอาหารเมนูลอยลำร่วมกัน

กิจกรรม เมนูลอยลำ
 • ปรุงอาหารในกระบอกไม้ไผ่ ฝึกทำร่วมกัน (ทุกขั้นตอนมี "ครูพี่นุ" คอยให้คำแนะนำ)

 • ตัดแต่งกระบอกไม้ไผ่

 • ก่อไฟ ด้วยแท่งจุดไฟ

 • เก็บวัตถุดิบปลอดสารพิษภายในสวน

 • ปรุงอาหาร หุงข้าว ในกระบอกไม้ไผ่

 • ทานอาหารร่วมกันในครอบครัว

 • ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในสวน

 • อาหารทุกเมนู "ฮาลาล"

 • รับเพียง 1 ครอบครัว/วัน ต้องจองคิวล่วงหน้า