ขี้เถ้าแกลบ / แกลบดำ

ผสมดินปลูก เร่งให้รากยาวเร็ว ป้องกันเชื้อราในดิน

- ขายปลีก 25 บาท/ถุง

- ขายส่ง 23 บาท/ถุง (20 ถุงขึ้นไป)

- ขายส่ง 20 บาท/ถุง (50 ถุงขึ้นไป)

บรรจุถุง 1 กิโลกรัม ขนาด 22*35 เซนติเมตร