COCONUT Thailand

สวนเกษตรผสมผสาน
แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องราวของเรา

เราเป็นสวนมะพร้าวแบบผสมผสาน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย ครูพี่นุ ปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดหลักสูตร "ทักษะชีวิต" และ "หนูอยากรู้" เรียนรู้ ทำกิจกรรมระยะสั้น สำหรับนักเรียน-บุคคลทั่วไป เช่น การทำสวนมะพร้าวผสมผสาน การทำปุ๋ยหมักในวงตาข่าย การทำน้ำจุลินทรีย์-ฮอร์โมนต่างๆ พลังงานแสงอาทิตย์ การเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ และการทำสวนผักคนเมือง

สวนของเรายังมีสินค้าจำหน่ายหลากหลาย ทั้งต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวแกง มะพร้าวจัดสวน รวมไปถึงลูกมะพร้าวสด สำหรับงานโฆษณาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าว

ขายส่งวัสดุปลูก เช่น ดินขุยไผ่ ปุ๋ยอินทรีย์ กระถางปลูกต้นไม้

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้ง ไข่ไก่อารมณ์ดี และข้าวกล้องปลอดภัย ที่สวนเราปลูก เก็บเกี่ยว และจัดจำหน่ายเอง

เลือกช็อปเลย !!

ต้นพันธุ์มะพร้าว
วัสดุปลูก
กระถางพลาสติก
อื่นๆ

ผู้ผลิตพันธุ์มะพร้าวชั้นนำของไทย

จำหน่ายต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวแกง และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสวนมะพร้าวแบบมือาชีพ

มะพร้าวน้ำหอม
มะพร้าวน้ำหอม

สำหรับทานลูกสด น้ำหอมกลิ่นใบเตย รสหวานสดชื่น

พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม

ต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม
ต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม
มะพร้าวแกงสวี
มะพร้าวแกงสวี

สำหรับทำน้ำกะทิ ให้ผลขนาดกลาง-เล็ก เนื้อหอม มัน เข้มข้น

พันธุ์มะพร้าวแกงสวี

พันธุ์มะพร้าวแกงสวี
พันธุ์มะพร้าวแกงสวี
มะพร้าวแกงกลม
มะพร้าวแกงกลม

สำหรับทำน้ำกะทิ ให้ผลขนาดกลาง

พันธุ์มะพร้าวแกงกลม

พันธุ์มะพร้าวแกงกลม
พันธุ์มะพร้าวแกงกลม
มะพร้าวแกงจัมโบ
มะพร้าวแกงจัมโบ

สำหรับทำน้ำกะทิ ให้ผลใหญ่ มีปริมาณเนื้อมาก

พันธุ์มะพร้าวแกงจัมโบ

พันธุ์มะพร้าวแกงจัมโบ
พันธุ์มะพร้าวแกงจัมโบ

เก็บภาพกันหน่อย..

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ฟาร์ม ข.ไข่ - รร.อนันตา

เรียนรู้เรื่องราวของไข่ไก่

โครงการ ต้นกล้าอาชีพ - รร.สวนรัฐวิทยา

เรียนรู้แนวคิด เกษตรพอเพียง

โครงการ บริหารจัดการน้ำแบบผสมผสาน - ขณะข้าราชการ จาก บังคลาเทศ

เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงงาน ไข่มหัศจรรย์ - รร.อนุบาลธนามาศ

เรียนรู้เรื่องราวของแม่ไก่

กิจกรรม ศึกษาดูงาน - กศน. บางน้ำเปรี้ยว

เรียนรู้ การทำเกษตรผสมผสาน