COCONUT Thailand

สวนเกษตรผสมผสาน
แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องราวของเรา

เราเป็นสวนมะพร้าวแบบผสมผสาน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย ครูพี่นุ ปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดหลักสูตร "ทักษะชีวิต" และ "หนูอยากรู้" เรียนรู้ ทำกิจกรรมระยะสั้น สำหรับนักเรียน-บุคคลทั่วไป เช่น การทำสวนมะพร้าวผสมผสาน การทำปุ๋ยหมักในวงตาข่าย การทำน้ำจุลินทรีย์-ฮอร์โมนต่างๆ พลังงานแสงอาทิตย์ การเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ และการทำสวนผักคนเมือง

สวนของเรายังมีสินค้าจำหน่ายหลากหลาย ทั้งต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวแกง มะพร้าวจัดสวน รวมไปถึงลูกมะพร้าวสด สำหรับงานโฆษณาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าว

ขายส่งวัสดุปลูก เช่น ดินขุยไผ่ ปุ๋ยอินทรีย์ กระถางปลูกต้นไม้

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้ง ไข่ไก่อารมณ์ดี และข้าวกล้องปลอดภัย ที่สวนเราปลูก เก็บเกี่ยว และจัดจำหน่ายเอง

เลือกช็อปเลย !!

ต้นพันธุ์มะพร้าว
วัสดุปลูก
กระถางพลาสติก
อื่นๆ

ผู้ผลิตพันธุ์มะพร้าวชั้นนำของไทย

จำหน่ายต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวแกง และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสวนมะพร้าวแบบมือาชีพ

เก็บภาพกันหน่อย..

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ฟาร์ม ข.ไข่ - รร.อนันตา

เรียนรู้เรื่องราวของไข่ไก่

โครงการ ต้นกล้าอาชีพ - รร.สวนรัฐวิทยา

เรียนรู้แนวคิด เกษตรพอเพียง

โครงการ บริหารจัดการน้ำแบบผสมผสาน - ขณะข้าราชการ จาก บังคลาเทศ

เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมอื่นๆ