About Us

สวน COCONUT Thailand เปิดตัวขึ้นในปี พ.ศ. 2555 จากแนวคิดของ "ครูพี่นุ" ภานุพงศ์ สะและหมัด ปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการทำสวนมะพร้าวมาเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว

ประวัติการทำสวนมะพร้าว

รุ่นที่ 1 รุ่นคุณทวด กีดะห์ (ฮัมดะห์ หมัดรอด) ผู้ปลูกมะพร้าวได้สำเร็จเป็นคนแรกๆในพื้นที่

สมัยก่อน คุณทวด ทำนาข้าวกับขายลูกมะพร้าวแก่ โดยรับลูกมะพร้าวแกงพื้นเมืองใส่เรือนำมาขายในชุมชนของตนเอง ชาวบ้านสมัยนั้นโดยสารผ่านทางเรือ ซึ่งมีอยู่วันนึงมะพร้าวที่เหลือจากการขายนั้นได้งอกหน่อออกมา คุณทวดจึงนำมาลองปลูกดู ครั้งแรกปลูกไว้ในเขตบ้าน ริมคลอง ชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาต่างก็ไถ่ถามว่า "จะปลูกทำไม ปลุกไว้ดูใบหรืออย่างไร มะพร้าวมันไม่ออกลูกหรอก" ชาวบ้านบางส่วนไม่เชื่อว่าการปลูกมะพร้าวจะทำให้ออกผลได้ อาจเป็นเพราะว่าต้องใช้เวลานาน

แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป มะพร้าวต้นนี้ก็ค่อยๆเติบโต แม้ช่วงปีแรกๆจะมีแต่ใบก็จริง พอถึงเวลาที่ต้นสมบูรณ์ดีแล้ว ก็เริ่มออกจั่นเป็นครั้งแรก คุณทวดดีใจมาก จึงรีบทำการขุดล้อม ใช้แรงคนช่วยกันยกใส่เกวียนแล้วใช้ควายลากออกไปกลางทุ่งนา นำไปปลูกตั้งตระหง่านเด่นชัด ให้ชาวบ้านซึ่งทำนาข้าวเป็นส่วนใหญ่ได้เห็นว่า "เราสามารถปลูกมะพร้าวให้ออกผลได้จริง" หลังจากนั้นคุณทวดก็ขยายการปลูกมากขึ้นจนเกิดเป็นสวนมะพร้าวขึ้นมา 

นอกจากคุณตาทวด กีดะห์ (ฮัมดะห์ หมัดรอด) จะทำสวนมะพร้าวแล้ว ทางฝั่งคุณปู่ทวด กีเฮม (อิบรอเฮม อะหมัดตอเฮด) ก็ทำสวนมะพร้าวเช่นเดียวกัน

รุ่นที่ 2 รุ่นคุณตา ยีและห์ (สะและ หมัดรอด) ริเริ่มการปลูกมะพร้าวแกงสายพันธุ์สวี

นอกจากมะพร้าวแกงพันธุ์พื้นเมืองแล้ว คุณตา ยังมีแนวคิดที่จะสรรหามะพร้าวสายพันธุ์อื่นๆเพิ่มเติม

ช่วงนั้นทางศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จ.ชุมพร ได้ออกมะพร้าวสายพันธุ์ใหม่ ชื่อ สวีลูกผสม 1 (มาว่า) ซึ่งมีจุดเด่นที่ให้น้ำกะทิหอม มัน มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ทางกรมวิชาการเกษตร ได้รับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 และได้กระจายต้นพันธุ์มาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อคุณตาทราบข่าว จึงได้สั่งซื้อมาปลูกเพิ่ม โดยใช้พื้นที่ริมคันนาปลูกแถวเดี่ยวยาวประมาณ 1 กิโลเมตร คุณตาได้เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าริมคันนาให้กลายเป็นสวนมะพร้าวที่อาศัยสารอาหารจากนาข้าวในการเจริญเติบโต ทำให้สวนแห่งนี้ไม่ต้องดูแลเรื่องการรดน้ำและใส่ปุ๋ยอีกเลย 

รุ่นที่ 3 รุ่นคุณพ่อ ลุงประเสริฐ (ประเสริฐ สะและหมัด) ริเริ่มการปลูกมะพร้าวน้ำหอม

นอกจากสวนมะพร้าวแกงที่ตกทอดมาจากรุ่นปู่ทวดแล้ว ลุงประเสริฐ ยังริเริ่มการทำสวนมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มเติม โดยปรับแปลงนาข้าวมาเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งทำเป็นสวนแรกๆในพื้นที่เช่นกัน

โดยนำต้นแม่พันธุ์มาจาก สามพราน นครปฐม ปลูกบนพื้นที่ 5 ไร่ ล้อมรอบไปด้วยท้องนา ซึ่งแน่นอนว่ามีเสียงเห็นต่างของบางคนในชุมชน "ให้กลบสวน ทำนาไปจะดีกว่า" แม้จะออกแบบสวนผิดพลาดไปบ้าง ทำพื้นที่สูงกว่ารอบข้างมากไป การเก็บน้ำจึงทำได้ลำบาก แต่ลุงประเสริฐก็ตั้งใจดูแลสวนมะพร้าวน้ำหอมมาได้จนถึงปัจจุบันกว่า 20 ปีแล้ว

รุ่นที่ 4 รุ่นลูก ครูพี่นุ (ภานุพงศ์ สะและหมัด) ต่อยอดสู่การทำต้นพันธุ์ และสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้

ช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 พี่น้องชาวไทยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ยาวนานหลายเดือน สวน COCONUT Thailand ก็เช่นเดียวกัน การเดินทางลำบาก จำหน่ายผลผลิตไม่ได้ มีมะพร้าวเหลือค้างเป็นจำนวนมาก เราจึงต้องนำมาตากแห้ง และเก็บเนื้อไว้จำหน่ายภายหลัง มะพร้าวบางส่วนก็เน่าเสียไป บางส่วนก็เหลืองอกเป็นต้นหน่อออกมาทั่วทั้งสวน

เมื่อเกิดวิกฤตเช่นนี้ คุณนุ ในวัย 16 ปี ก็อยากช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว นำเอาผลผลิตมะพร้าวทุกอย่างไปนำเสนอบนสื่อออนไลน์ สร้างการรับรู้จนติดอันดับ 1 ในผลการค้นหาบน Google ด้วยระยะเวลา 2 ปี

หลังจากนั้น คุณนุมองว่าสวนของเรามีมะพร้าวหลายสายพันธุ์ และคุณตาก็ยังสอนวิธีคัดเลือกผลมะพร้าวมาตั้งแต่เด็กๆ จึงเริ่มขยายการเพาะพันธุ์อย่างจริงจัง มียอดจองล่วงหน้าสูงสุดกว่า 7,000 ต้น และทำสถิติเปิดจองมะพร้าว 1,000 ต้น ในระยะเวลาเพียง 1 นาที

เมื่อเรียนจบ คุณนุก็ต่อยอดสวนมะพร้าวสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการทำเกษตรแบบผสมผสาน เปิดรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทย และต่างชาติ